Nieuws

img
1
Adrie Arendsman winnaar van de Kunst in het Volksparkprijs 2018

Adrie Arendsman winnaar Kunst in het Volksparkprijs 2018.

De kunstcommissie had dit jubileumjaar geen gemakkelijke opgave. Ten eerste was het aanbod groot, divers en van zeer hoge kwaliteit en ten tweede was voor het eerst ook een designprijs beschikbaar waardoor de commissie met een extra opgave haar taak moest verrichten.
Meerdere keren kwam de commissie bijeen om te pleiten voor kandidaten. Uiteindelijk kwam de commissie tot het besluit om dit jaar de prijs uit te reiken aan een kunstenaar die al eerder de prijs had gewonnen in 2008. Niet alleen voor haar presentatie dit jaar maar voor haar gehele oeuvre de afgelopen twintig jaar. Adrie Arendsman speelde als kind al in het Volkspark en dat spelen is ze blijven doen sinds ze twintig jaar geleden voor het eerst deelnam aan Kunst in het Volkspark. Arendsman gebruikt het park als onderdeel voor haar installaties waarbij de spelende mens centraal staat. Al die jaren bespeelt Arendsman het park met haar installaties en dat doet ze op onnavolgbare wijze. Ze is in die twintig jaar een begrip geworden bij Kunst in het Volkspark. Om haar eigenwijze van presenteren, de hoge kwaliteit en verbeeldingskracht van haar werk en het feit dat ze dat al twintig jaar met veel energie en passie doet heeft de commissie doen besluiten om de prijs van dit jubileumjaar als oeuvreprijs uit te reiken aan Adrie Arendsman.